+31202442366

Wat is legal tech?

De term legal tech draait om het automatiseren van juridische diensten. De focus ligt daarbij op IT technologie.

Je kunt daarbij denken aan recente ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, maar ook aan het gebruik van software voor het borgen van juridische processen.

  1. Legal tech begon met het automatiseren van tijdschrijven, standaard documenten en dossiers die publiekelijk toegankelijk zijn. Juristen konden hierdoor efficiënter werken, hoewel de manier van werken fundamenteel hetzelfde bleef.
  1. De tweede stap in legal tech was de introductie van gemakkelijk toegankelijke databases. Juristen kregen daardoor snel toegang tot modelcontracten, kennis en relevante jurisprudentie. Dit zorgde voor meer efficiency.
  1. De derde legal tech stap gaat over ondersteunende software. Hoe kan software helpen met het inzichtelijk maken van een juridische situatie? Kun je informatie management systemen ontwikkelen die zorgen voor aantoonbaar ‘in control’ zijn en een duidelijke accountability binnen het privacy gebied?

Juristen raken niet overbodig maar hun werkzaamheden veranderen wel fundamenteel. Bedrijven en juristen kunnen op software vertrouwen om accountable te blijven, zonder alles zelf te controleren en na te vragen. Een interessante ontwikkeling!