+31202442366

Diensten

Uw organisatie is verantwoordelijk om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen, risicoanalyses en controles uit te voeren. Privacy- en informatieveiligheid vraagt om een integrale en bedrijfsbrede aanpak, die gericht is op het beheersen van risico’s. Zo dient uw organisatie in bepaalde gevallen data privacy impact assessments of risicoanalyses uit te voeren, een verwerkingsregister bij te houden, datalekken en security incidenten op de juiste wijze af te handelen. Tevens moeten er passende beveiligingsmaatregelen genomen worden. Ook het uitvoeren van business impact analyses en audits maken hier onderdeel van uit. Om dit alles vast te leggen, dient er een privacy en informatiebeveiliging management systeem (PIMS) ingevoerd te worden. Aantoonbaar in control zijn is echter makkelijker gezegd dan gedaan.

 

Onze diensten


Nulmeting

“Waar staat u, wat is uw doel en weet wat u nog te doen staat!” Op basis van deze stelling, voeren wij een Nulmeting uit.

DTRT abonnement

Met deze service wordt de algehele informatiebeveiliging en het privacy management onze zorg. Alle daaraan gerelateerde taken besteed u uit aan onze specialisten.

Specialisten

Onze specialisten kunnen uw organisatie bijstaan bij het vinden van antwoorden op specialistische en diep inhoudelijke vraagstukken met betrekking tot Informatiebeveiliging en Privacy.

Awareness

Onze inspirerende en gekwalificeerde sprekers benaderen de gewijzigde privacywetgeving vanuit verschillende hoeken: online en offline, privé en zakelijk.